Ochrana soukromí

Úvod

Když navštívíte naše webové stránky, jsou o vás shromažďovány informace, které slouží k přizpůsobení a zlepšení našeho obsahu a zvýšení hodnoty inzerce zobrazené na stránce. Pokud nechcete, aby byly informace shromažďovány, měli byste smazat své cookies a omezit další používání webové stránky. Níže jsme podrobně vysvětlili, jaké informace jsou shromažďovány, k jakému účelu a které třetí strany mají k nim přístup.

Cookies (Soubory cookie)

Naše webové stránky používají 'cookies', což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, mobilním zařízení nebo podobném zařízení za účelem jejich rozpoznání, zapamatování si nastavení, provádění statistik a cílení inzerce. Cookies nemohou obsahovat škodlivý kód, jako jsou viry.

Je možné cookies smazat nebo zablokovat.

Pokud smažete nebo zablokujete cookies, mohou být inzeráty pro vás méně relevantní a zobrazovat se častěji. Může se také stát, že webová stránka nebude optimálně fungovat a nemůžete získat přístup k určitému obsahu.

Osobní údaje

Obecné

Osobní údaje zahrnují všechny druhy informací, které lze do určité míry přiřadit k vám. Při používání našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme různé takové informace. To se děje například při přístupu k obsahu, přihlášení k odběru našeho newsletteru, účasti na soutěžích nebo průzkumech, registraci jako uživatele nebo odběratele, používání služeb nebo nákupu prostřednictvím webové stránky.

Obvykle shromažďujeme a zpracováváme následující typy informací: jedinečné ID a technické informace o vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, vaši IP adresu, geografickou polohu a na které stránky klikáte (zájmy). Pokud poskytnete výslovný souhlas a zadáte informace sami, rovněž zpracováváme: jméno, telefonní číslo, e-mail, adresu a platební údaje. To se obvykle děje při vytváření přihlášení nebo nákupu.

Bezpečnost

Vaše osobní údaje zpracováváme bezpečně a důvěrně v souladu s platnými zákony, včetně Nařízení EU o ochraně osobních údajů a zákonů o ochraně dat. Vaše informace budou použity pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a budou smazány, až budou tyto účely splněny nebo nebudou relevantní. Zavedli jsme technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno náhodnému nebo neoprávněnému smazání, zveřejnění, ztrátě, poškození nebo neoprávněnému přístupu, zneužití nebo jinému zpracování, které by bylo v rozporu se zákonem.

Účel

Informace slouží k identifikaci vás jako uživatele a zobrazování inzerátů, které budou pravděpodobně pro vás nejrelevantnější, k registraci vašich nákupů a plateb a k poskytování služeb, které jste požádali, například zasílání newsletteru. Kromě toho používáme informace k optimalizaci našich služeb a obsahu.

Doba uchovávání

Informace se uchovávají po dobu povolenou zákonem a smažou se, když již nebudou potřebné. Doba závisí na povaze informací a důvodu pro uchovávání. Není proto možné stanovit obecný časový rámec pro smazání informací.

Zveřejňování informací

Data o vašem používání webových stránek, reklamách, které obdržíte a možná na které kliknete, geografické poloze, pohlaví, věkové skupině atd. jsou zveřejňována třetím stranám, pokud jsou tyto informace známy. V oddílu 'Cookies' výše si můžete prohlédnout, o jaké třetí strany jde. Informace se používají pro cílení reklamy.

Kromě toho používáme několik třetích stran pro uchovávání a zpracování dat. Tyto subjekty zpracovávají informace pouze jménem nás a nesmí je používat pro vlastní účely.

Zveřejnění osobních údajů, jako je jméno a e-mail, se uskuteční pouze po vašem souhlasu. Používáme pouze zpracovatele dat v EU nebo v zemích, které poskytnou vaše informace dostatečnou ochranu.

Přístup a stížnosti

Máte právo být informován o osobních údajích, které o vás zpracováváme, ve standardním formátu (přenositelnost dat). Můžete také kdykoli namítnout používání informací. Rovněž můžete odvolat souhlas se zpracováním vašich informací. Pokud jsou informace, které o vás zpracováváme, nesprávné, máte právo je nechat opravit nebo smazat. Žádost o toto můžete podat na e-mailovou adresu uvedenou na konci stránky. Pokud již nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje nebo omezili zpracování vašich osobních údajů, můžete nám také poslat žádost.